Какими льготами пользуются учителя пенсионеры в сельской местности

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 657 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу» внесено зміну до пункту 2 Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 426, замінивши в абзаці першому слово «четвертої» словом «третьої».

Таким чином, згідно з пунктом 2 Порядку пільги, компенсації і гарантії, на які мають право пільговики (далі — пільги), надаються шляхом відшкодування пільговику передбаченої законодавством частини фактичних витрат за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном, комунальними послугами та за проїзд (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників і працівників культури, пільги яким передбачаються абзацом першим частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту», пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру» у розмірі грошового еквівалента пільг, визначеного відповідно до цього Порядку. Абзацом третім цього пункту встановлено що пільги педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам і працівникам культури надаються щомісяця шляхом зменшення плати за користування житлом з опаленням та освітленням.

Норма про забезпечення державою педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням передбачалася частиною четвертою попередньої редакції Закону України «Про освіту» в редакції від 23.03.1996 № 100/96-ВР з урахуванням унесених змін.

З прийняттям нової редакції Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII норма щодо пільгового безплатного користування житлом з опаленням та освітленням передбачена у частині третій статті 57. Як і в попередньому законі, так і в чинному встановлено, що зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 1 Порядку пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законом мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу (далі — пільговики), щодо знижки плати за користування житлом, паливом та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія тощо), надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу пільговика за попередні шість місяців (далі — середньомісячний дохід) не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, визначеної відповідно до підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України.

Тобто пільговиками в застосуванні Порядку вважаються лише працівники, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.

Щодо пенсіонерів з числа педагогічних працівників, то відповідно пункту 2 Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, що розроблений на виконання пункту 5 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2002 № 256, право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням мають пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, працівниками у сільській місцевості і селищах міського типу, проживають у таких населених пунктах, мають відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на пенсію працювали на посадах педагогічних працівників.

Тож залежність від сукупного доходу для забезпечення пільгами на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням стосується лише педпрацівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу. Такий сукупний дохід у 2018 році не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на 1 січня 2018 року складає 1762 грн, збільшеного в 1,4 рази та заокругленого до 10 гривень, тобто розміру 2470 гривень.

Пенсіонери з числа педагогічних працівників не є пільговиками, для яких застосовується обмеження сукупним доходом для отримання зазначених пільг.

Компослуги сільським педагогам-пенсіонерам

Чи забезпечується безоплатними комунальними послугами сільський педагог, якщо вже 3 роки перебуває на пенсії за вислугу років?

Частиною 4 статті 57 Закону України «Про освіту» в редакції від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР з наступними змінами встановлено, що педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» було внесено зміни до зазначеної частини цієї статті, якими передбачалося, що пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, надаються працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Але рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 зміни, внесені Законом № 107-VI визнано неконституційними.

Порядок забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13 вересня 2006 року № 341/651/619/769, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2006 р. за № 1193/13067.

Читать также:  Получение льготного проездного билета инвалидам в СПб

Згідно з пунктом 2 Порядку право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням мають, зокрема, педагогічні працівники, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу і перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (із змінами); а також пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками в сільській місцевості і селищах міського і проживають у таких населених пунктах, мають відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на пенсію працювали на посадах педагогічних працівників.

При цьому передбачена умова, щоб на момент виходу на пенсію мала місце робота на відповідних посадах (для педагогічних працівників — це робота на педагогічних посадах). Але вимоги щодо виду пенсії не встановлено.

Порядком не встановлено також обмежень щодо реалізації права на безоплатне користування цими послугами залежно від отримуваного доходу.

Про застосування на даний час цього Порядку зазначається в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. № 407 «Про порядок надання пільг, компенсацій та гарантій», яка набрала чинності з 1 травня 2008 року.

На запит Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України щодо порядку надання державних гарантій педагогічним працівникам та пенсіонерам з їх числа в сільській місцевості і селищах міського типу відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» Міністерством освіти і науки України у листі від 27.02.2012 р. № 1/11-2527 «Щодо порядку надання державних гарантій, який регулюється нормативно-правовими актами» повідомляється, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу» не поширюється на пенсіонерів, які залишили роботу на посадах педагогічних працівників.

Такі пенсіонери повинні бути включені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

Зазначений реєстр запроваджено з метою удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою.

За роз’ясненням Мінсоцполітики, до цього реєстру включається інформація про пенсіонерів, які мають право на пільги (у тому числі і тих, які працювали на педагогічних посадах).

Згадані гарантії пенсіонерам з числа педпрацівників надаються за рахунок субвенції з державного бюджету.

Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».

Головними розпорядниками коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг (гарантій) з житлово-комунальних послуг, на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива, зокрема, і передбачених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» є управління праці та соціального захисту населення.

У листі також повідомляється, що в даний час існує суперечність між постановами КМУ № 530 від 28.05.2008 та № 426 від 31.03.2003 р., оскільки в першій постанові йдеться про межу розміром 900 грн. при наданні пільг, а в другій — про податкову соціальну пільгу, розмір якої щорічно змінюється шляхом відповідного розрахунку.

Рішенням Конституційного Суду ще від 22.05.2008 № 10-рп/2008 введення податкової соціальної пільги було визнано неконституційним. Тобто обидві постанови у зазначеній вище частині суперечать діючому законодавству.

Виходячи з викладеного, у 2012 (як і в попередні роки) гарантоване державою безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням в межах встановлених норм для педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа повинно реалізуватись у повному обсязі, оскільки постанови як підзаконні акти не можуть звужувати положень законів України, бо вони мають вищу юридичну силу.

Тож пенсіонерка, яка вийшла на пенсію за вислугу років з педагогічної посади навчального закладу сільської місцевості, має право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням за наявності стажу роботи не менше трьох років, незалежно від виду пенсії.

Ці гарантії забезпечуються в межах норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».

Зокрема, безоплатне освітлення житла надається у розмірі 30 кВт. год. на місяць незалежно від кількості осіб, які мають на це право.

У будинках, які обладнано електроопалювальними установками, використовується 28 кВт. годин електричної енергії на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період з розрахунку 21 кв. метр опалюваної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні і має право на знижку плати, і додатково 10,5 кв. метра на сім”ю. Природний газ, що використовується на опалення житла, надається з розрахунку на опалення 21 кв. метра опалюваної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні і має право на знижку плати, і додатково 10,5 кв. метра на сім’ю – 11 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр площі на місяць в опалювальний період.

Щодо норм на тверде паливо, то вони затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах бюджетних асигнувань, передбачених на ці цілі.

Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів розміру отримуваної пенсії.

Пільги з оплати комунальних послуг педагогам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу

Ірина Гомілко,
головний спеціаліст відділу праці та нормативно-інформаційного забезпечення Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України

Читать также:  Какие льготы у награды 40 лет на транспорте

Просимо надати роз’яснення щодо нарахування пільг педагогам на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням, а саме: як правильно зробити розрахунок для надання пільг?

В абзаці 1 ч. 4 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. 1060-XII визначено, що педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням та освітленням у межах встановлених норм.

Зазначені пільги надають за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабміном.

Порядок надання пільг працівникам бюджетної сфери визначено Порядком надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженим постановою КМУ від 31.03.2003 р. № 426 (далі — Порядок № 426 ).

Відповідно до п. 2 цього Порядку пільги надають за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу пільговика (сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу) за попередні шість місяців не перевищує величини доходу , що дає право на податкову соціальну пільгу, визначену відповідно до п.п. 169.4.1 Податкового кодексу України .

Згідно з цим підпунктом податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку, якщо розмір такого доходу не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У 2015 році розмір соціальної податкової пільги становить 1710,00 грн: 1218,00 грн × 1,4 = 1705,20 грн ≈ ≈ 1710,00 грн.

Згідно з абз. 2 п. 2 Порядку № 426 пільги педагогічним працівникам надають щомісяця шляхом зменшення плати за користування житлом з опаленням та освітленням.

Видатки на відшкодування витрат за надані педагогічним працівникам послуги провадять відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2002 р. № 256 .

Розрахунок середньомісячного доходу пільговика для встановлення права на зазначені пільги визначено в абз. 2 п. 6 Порядку № 426 . Так, середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на 1 особу обчислюється шляхом ділення загальної суми грошових доходів усіх членів сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї.

Що слід включати до складу грошових доходів пільговика, визначено в п. 7 Порядку № 426 .

Одночасно повідомляємо, що такий порядок застосовують до педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а на пенсіонерів, які працювали і проживають у сільській місцевості і селищах міського типу, не поширюється .

Пенсионеры лишаются льгот на оплату коммунальных услуг: Новые правила начисление субсидий украинцам

Некоторые украинские пенсионеры получили за последний месяц извещения, что их доход превышает налоговую социальную норму, и поэтому они лишаются льгот на оплату коммунальных услуг.

Однако в социальных службах успокаивают: в случае лишения льготы, у граждан есть шанс воспользоваться субсидией. Об этом пишет СМИ ссылаясь на “Вести”.

Издание приводит пример пенсионерки, которая по льготе отдавала за коммунальные услуги 400 грн, а после ее лишения – 1800 грн. По ее словам, это цена осенней прибавки правительства к пенсии.

В связи с изменением размера прожиточного минимума и повышения минимальной зарплаты многие категории, обозначенные в постановлении Кабмина №389 как бывшие правоохранители, чернобыльцы, участники войны (в том числе атошники), дети войны, бывшие бюджетники, которые работали в сельской местности, жертвы нацистских преследований, ветераны труда теряют льготу на оплату коммунальных услуг, телефона и других бонусов от государства.

При этом при оплате коммунальных услуг украинские граждане могут выбирать – либо пользоваться льготой, либо оформить субсидию.

“Сейчас доходы граждан изменились, изменился прожиточный минимум и т. п. Поэтому если вам пришло письмо, что вы лишены льгот, то не отчаивайтесь. Идите и оформляйте себе субсидию”, – порекомендовал вице-премьер Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко.

С 2018 года в правила получения субсидий внесены изменения. Теперь оформить субсидию могут и те, кто имеет две квартиры, две машины, сдает квартиру в аренду, не работает, но не стоит на учете в центре занятости. А также те, кто оплатил лечение или учебу в размере более 10 прожиточных минимумов (17 770 грн). Но, с другой стороны, в свой совокупный доход при оформлении субсидии нужно будет включить такие данные, как стоимость санаторной путевки, которую вам выдали бесплатно, стоимость протеза, а также сумму выплат страховок за нанесение ущерба здоровью.

Отметим, что субсидия назначается два раза в год: на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля и на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября.

Особенности льгот учителям пенсионерам

Педагогическая деятельность причислена к категории тяжёлых работ, поэтому учителя пенсионеры имеют право на социальную помощь, посредством которой государство старается компенсировать затраты жизненных ресурсов, которые неизменно сопровождают преподавательский труд.

Особое внимание уделяется при этом учителям, работающим в сельской местности, куда, как правило, молодые специалисты отправляются без энтузиазма.

Учителей в сельских школах традиционно не хватает, и государство старается мотивировать выпускников педагогических вузов разного рода льготами, которые могут представлять собой компенсации, пособия, субсидии и другие меры социальной поддержки.

Кто имеет право

Прежде всего, учительская профессия должна присутствовать в списке льготных. Препятствием к получению льгот может оказаться ситуация, когда учитель преподаёт в образовательном учреждении, которое не причислено к категории льготных.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 309-85-28 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

На законодательном уровне перечень учебных заведений и преподавательских профессий, которые являются льготными, регламентирован правительственным документом №173-ФЗ, согласно которому, право на пенсию по выслуге лет имеют:

 • директора и завучи школ, лицеев, гимназий и т. д.;
 • классные руководители;
 • преподаватели базовых предметов;
 • преподаватели труда и физкультуры;
 • логопеды и дефектологи;
 • воспитатели детских садов;
 • школьные психологи;
 • учителя музыки.
Читать также:  Изменения в законе декретные в льготный пенсионный стаж

Преподавание при этом должно осуществляться в:

 • общеобразовательных школах, лицеях, учреждениях дополнительного образования;
 • балетных или музыкальных школах;
 • гимназиях с углублённым изучением отдельных дисциплин;
 • кадетских корпусах, военно-морских училищах;
 • интернатах для несовершеннолетних, детских домах;
 • яслях, детских садах;
 • школах санаторного типа.

Какие льготы положены учителям пенсионерам

Социальная поддержка учителей пенсионеров предусматривает льготные условия выхода на пенсию, компенсацию расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг и т. д.

По коммунальным услугам

Учителя пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеют возможность:

 • не платить за пользование центрального или автономного отопления, если в качестве горючего используется природный газ;
 • платить за электроэнергию по льготному тарифу. Размер помощи в этом случае рассчитывается региональными властями на основании нормативов потребления электричества на квадратный метр жилой площади;
 • покупать в случае необходимости твёрдое топливо по льготным расценкам, если жильё не отапливается централизованно.

Ввиду низких норм причитающегося газа и твёрдого топлива, правительством рассматривается сегодня возможность замены этих льгот денежными выплатами в размере 1200 рублей.

Заслуженным

Получить звание «Заслуженный учитель» можно после 20 лет преподавательской деятельности, если будет признан личный вклад в:

 • обеспечение высокого уровня образования;
 • внедрению методик, способствующих полному раскрытию потенциала учащихся;
 • подготовку победителей школьных олимпиад;
 • создании научных трудов и уникальных методических разработок.

Заслуженные учителя имеют право на дополнительную надбавку к заработной плате. Размер этого вида помощи зависит от региона проживания, но в среднем эта цифра составляет 18-20% оклада.

Помимо доплаты к заработку, региональные власти могут по собственной инициативе назначать дополнительные льготы заслуженным учителям, проживающим в их регионе.

По выслуге лет

Отработав 25 лет в образовательном учреждении, учитель получает право на пенсию по выслуге лет. Чтобы рассчитывать на пенсионные выплаты в этом случае, преподаватель должен набрать индивидуальный пенсионный коэффициент, равный 13,8 (по состоянию на 2019 год).

Следует помнить, что, если после начисления пенсионных выплат по выслуге лет учитель продолжает работать в образовании, он не теряет права на эти выплаты: продолжение преподавательской деятельности в этом случае может повлиять лишь на индексацию выплат.

В льготный стаж зачисляются периоды:

 • непосредственного выполнения служебных обязанностей;
 • пребывания на больничном;
 • тарифных и дополнительных оплачиваемых отпусков;
 • отпусков по уходу за ребёнком (если такой отпуск начался до 06.10.1992 года).

Среди требований к начислению пенсии по выслуге лет – соблюдение нормы проведённого на работе времени. В 2019 году этот показатель составляет минимум 6 часов в неделю и 240 часов в год. Преподаватели средних профессиональных учебных заведений должны отрабатывать минимум 360 часов в год.

От соблюдения такого требования освобождены учителя сельских школ и преподаватели младших классов – при начислении пенсии по выслуге лет количество отработанных часов для них не подсчитывается.

На время аттестации

Такая категория имеет силу 5 лет, после чего её необходимо подтверждать. Если преподаватель пенсионного возраста уведомил руководство о намерении уйти на заслуженный отдых после окончания учебного года, ему продолжает выплачиваться заработная плата в соответствии с квалификационной категорией всё это время.

Куда обращаться

По вопросам оформления льготной пенсии учителям следует в отделение Пенсионного фонда по месту проживания.

Сделать запрос можно одним из существующих сегодня способов:

 • явиться лично в Пенсионный фонд с пакетом подготовленных документов;
 • через доверенное лицо, имеющее соответствующие нотариально заверенные полномочия;
 • через интернет-портал «Госуслуги. В этом случае потребуется регистрация на сайте госуслуг и открытие «Личного кабинета».

Для оформления льгот сельским учителям следует обращаться в учебное заведение, в котором проходила трудовая деятельность педагога.

Порядок оформления льгот

После того, как пенсионер подал запрос на получение льгот и получил на него положительный ответ, учебное заведение заключает договор с коммунальным предприятием, оказывающем услуги по месту проживания заявителя.

На основании этого договора коммунальное предприятие будет ежемесячно присылать в учебное заведение счета для погашения.

Если в семье пенсионера есть и другие льготники, то получить социальную помощь по коммунальным услугам можно будет только одному из них, и на кого оформлять льготы – решать самим претендентам.

Требуемые документы

Если учитель намерен оформить льготную пенсию, он должен подготовить пакет документов, включающий:

 • заявление, заполненное в соответствии с установленными требованиями. Бланк заявления можно получить в отделении ПФ по месту проживания;
 • общегражданский паспорт в качестве документа, подтверждающего личность заявителя;
 • трудовую книжку, в которой указана должность претендента;
 • свидетельство о рождении;
 • военный билет (для заявителей-мужчин);
 • страховое пенсионное свидетельство;

 • документацию, подтверждающую право на льготную пенсию (в случае необходимости);
 • справку о заработной плате за любые 5 лет подряд до 2002 года.

В каких случаях могут отказать

Получить отказ на запрос о предоставлении льгот учитель пенсионер может в случае неполного пакета представленных документов или неправильного оформления какой-либо из бумаг.

В ряде случаев пенсионеру может быть отказано в льготе по ошибке, например, когда сельскому учителю не начисляется льготная пенсия по причине несоблюдения нормативов рабочего времени: в этом случае отказ будет незаконным.

То же самое касается случаев, когда все условия для начисления льготной пенсии соблюдены, но заявителю не исполнилось 45 лет – выплаты по выслуге лет могут быть назначены в любом возрасте.

Таким образом, учителя пенсионеры могут воспользоваться такими видами социальной помощи, как льготная пенсия, скидки на коммунальные услуги, денежные выплаты и др. Наиболее весомая поддержка предусмотрена для сельских учителей и обладателей звания «Заслуженный учитель».

 • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
 • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

 1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
 2. Позвоните на горячую линию:
  • Москва и Область — +7 (499) 703-16-92
  • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 309-85-28
  • Регионы — 8 (800) 333-88-93

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источники:

http://ru.osvita.ua/school/consult/61869/

http://pon.org.ua/socialny-zahyst/2983-komposlugi-silskim-pedagogam-pensioneram.html

http://buhbudget.com.ua/ua/journal/buhbudget/article/3015

http://proua.com.ua/pensionery-lishayutsya-lgot-na-oplatu-kommunalnyh-uslug-novye-pravila-nachislenie-subsidij-ukraintsam.html

Льготы учителям пенсионерам

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector