Льготы для работающих в сельской местности

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 657 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу» внесено зміну до пункту 2 Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 426, замінивши в абзаці першому слово «четвертої» словом «третьої».

Таким чином, згідно з пунктом 2 Порядку пільги, компенсації і гарантії, на які мають право пільговики (далі — пільги), надаються шляхом відшкодування пільговику передбаченої законодавством частини фактичних витрат за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном, комунальними послугами та за проїзд (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників і працівників культури, пільги яким передбачаються абзацом першим частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту», пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру» у розмірі грошового еквівалента пільг, визначеного відповідно до цього Порядку. Абзацом третім цього пункту встановлено що пільги педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам і працівникам культури надаються щомісяця шляхом зменшення плати за користування житлом з опаленням та освітленням.

Норма про забезпечення державою педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням передбачалася частиною четвертою попередньої редакції Закону України «Про освіту» в редакції від 23.03.1996 № 100/96-ВР з урахуванням унесених змін.

З прийняттям нової редакції Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII норма щодо пільгового безплатного користування житлом з опаленням та освітленням передбачена у частині третій статті 57. Як і в попередньому законі, так і в чинному встановлено, що зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 1 Порядку пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законом мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу (далі — пільговики), щодо знижки плати за користування житлом, паливом та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія тощо), надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу пільговика за попередні шість місяців (далі — середньомісячний дохід) не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, визначеної відповідно до підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України.

Тобто пільговиками в застосуванні Порядку вважаються лише працівники, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.

Щодо пенсіонерів з числа педагогічних працівників, то відповідно пункту 2 Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, що розроблений на виконання пункту 5 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2002 № 256, право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням мають пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, працівниками у сільській місцевості і селищах міського типу, проживають у таких населених пунктах, мають відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на пенсію працювали на посадах педагогічних працівників.

Тож залежність від сукупного доходу для забезпечення пільгами на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням стосується лише педпрацівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу. Такий сукупний дохід у 2018 році не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на 1 січня 2018 року складає 1762 грн, збільшеного в 1,4 рази та заокругленого до 10 гривень, тобто розміру 2470 гривень.

Пенсіонери з числа педагогічних працівників не є пільговиками, для яких застосовується обмеження сукупним доходом для отримання зазначених пільг.

Есть ли льготы для женщин, работающих в сельской местности?

Законодательство предусматривает определенные льготы женщинам, работающим в сельской местности. Они заключаются в первую очередь в сокращенной рабочей неделе. Другие преференции определяются на региональном уровне и разнятся в каждом субъекте РФ.

Что говорит закон?

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 309-85-28 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Согласно действующему российскому законодательству женщинам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности, положены определенные льготы, в частности, сокращенная рабочая неделя.

Специального параграфа в Конституции РФ или ФЗ, регламентирующего время работы женщин в сельской местности нет, поэтому в 2019 году по-прежнему ориентируются на Постановление Верховного Совета РСФСР № 298/3-1, выпущенное в 1990 году. Современному законодательству оно не противоречит, поэтому до сих пор остается в силе.

Льготы женщинам, работающим в сельской местности

Установление льгот работающим в сельской местности женщинам обусловлено необходимостью закрепления кадров на селе, создания для них лучших жизненных условий, преодоления сложной демографической ситуации в сельской местности.

Читать также:  Где оформить льготу инвалиду на проезд

Преподавателям, работающим на селе, обычно предоставляется компенсация:

 • оплаты аренды жилья или услуг по его содержанию и ремонту;
 • оплаты отопления;
 • оплаты электроэнергии.

Однако данные льготы не являются обязательными и устанавливаются региональными властями по своему усмотрению.

Есть ли льготы пенсионерам на погребение? Смотрите тут.

Медицинским работникам

Для представителей медицинских профессий, трудящихся в сельской местности, предусмотрены следующие виды льгот:

 • предоставление жилья, которое по истечении 10-летнего периода переходит в собственность специалиста, коммунальные услуги при этом оплачиваются за счет средств местной администрации;
 • денежные доплаты, суммы которых зависят от категории и специальности медработника;
 • возможность участия в программе «Земский доктор», предусматривающей получение субсидии в размере 1 миллиона рублей.

Какие положены?

Льготы женщинам, работающим в сельской местности, — это прежде всего сокращенная на 4 часа трудовая неделя с сохранением зарплаты как за полную.

Помимо этого, могут предоставляться иные льготы, касающиеся как условий работы/отдыха, так и жилищно-коммунальных условий.

Предоставление жилья

Федеральное законодательство не предусматривает обязательного предоставления жилья работающим в селе женщинам. Тем не менее, во многих регионах существуют свои программы, благодаря которым представители тех или иных профессий могут рассчитывать на полную или частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг, аренды жилья или даже его покупки.

Молодые специалисты также могут получить льготный кредит на приобретение или строительство своего жилья в сельской местности сроком на 10 лет по 5% годовых.

Сокращенное рабочее время

Женщины, трудоустроенные на селе, имеют право на сокращенную рабочую неделю, продолжительность которой составляет 36 часов. При этом размер заработной платы должен соответствовать стандартной 40-часовой рабочей неделе.

Льготное время работы предусмотрено для всех женщин, осуществляющих свою трудовую деятельность в сельской местности, независимо от того, в какой сфере они работают.

Продолжительность ежегодно предоставляемого отпуска для женщин, работающих в селе, должна быть, согласно Постановлению ВС РСФСР №298/3-1, минимум 4 недели, то есть 28 календарных дней. Однако 115-й статье ТК РФ аналогичная длительность отпуска закреплена абсолютно для всех работников, без каких-либо исключений.

Каких-либо особых привилегий для сельских работниц в этом плане не предусмотрено. Женщины могут лишь рассчитывать на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска непосредственно перед выходом в декрет или после него, независимо от того, как долго ни трудятся у конкретного работодателя.

Пунктом 1.7 Постановления ВС РСФСР №298/3-1, частично действующего до сих пор, предусмотрена повышенная на 30% оплата труда женщин на тех работах, где предусмотрено разделение рабочего времени на части, перерыв между которыми составляет более двух часов. К данной категории относятся определенные сельские специальности.

Однако данная норма может применяться исключительно в условиях использования строгой тарифной сетки, действовавшей во времена Советского Союза, в то время как сегодня сумма оплаты труда определяется трудовым соглашением между работником и работодателем. Таким образом, практическое применение данной льготы в современных реалиях практически невозможно.

Льготы женщинам, работающим в сельской местности, в советское время, согласно пункту 1.6 Постановления РСФСР №298/3-1, включали выплату матерям по месту работы пособия на ребенка до достижения им трехлетнего возраста.

Пунктом 1.9 вышеупомянутого постановления также предусматривается выдача хозяйством, в котором трудоустроена беременная или кормящая мать, производимых им продуктов питания.

Однако на практике сегодня данные нормы не соблюдаются, и даже суды в большинстве случаев становятся на сторону работодателей, аргументируя это тем, что в действующей системе пособий подобные льготы отсутствуют.

Ответственность работодателя

В законодательстве четко закреплено право работающих в сельской местности женщин на 36-часовую трудовую неделю. В том случае, если данное право не соблюдается, и женщина трудится 40 часов, она может рассчитывать на компенсацию за переработку.

Однако в данном случае нужно учитывать условия трудового договора. Если женщина добровольно подписала контракт, согласившись на 40-часовую неделю и определенную оплату, то никакой компенсации получить не удастся.

Есть ли льготы по ипотеке при рождении третьего ребенка? Информация здесь.

Положены ли льготы на налог на недвижимость многодетным? Подробности в этой статье.

Судебная практика

При рассмотрении обращений гражданок, трудящихся в сельской местности требующих доплаты за работу сверх 36 часов в неделю, суды, как правило, становятся на их сторону. Переработанные часы должны оплачиваться в соответствии с нормами, закрепленными 152-й статьей ТК РФ.

Важно при этом, чтобы в трудовом соглашении была прописана 36-часовая рабочая неделя, а не 40-часовая. В таком случае доплата за переработку просто обязана начисляться в соответствии с бухгалтерской документацией организации. Если данные средства не попадают в руки сотрудницы, то это является прямым нарушением закона, и при обращении в суд справедливость легко будет восстановлена.

Подобного рода нарушения относятся к категории административных, имеют долгосрочный характер, и срок давности его сохраняется на протяжении всего периода действия трудового соглашения.

Таким образом, вернуть недоплаченные средства можно за месяцы и даже годы, на протяжении которых имело место нарушение со стороны работодателя. Однако важно обращаться в суд не позднее истечения трехмесячного срока с момента увольнения с такого места работы.

На видео о скидках на оплату ЖКХ

 • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
 • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Работа на селе льготы

Льготы женщинам работающим в сельской местности

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ установлены в целях закрепления кадров на селе, улучшения их жизненных условий и преодоления кризисной демографической ситуации в сельской местности. Они касаются условий труда и его оплаты, рабочего времени и времени отдыха, предоставления коммунально-бытовых услуг и социальной защиты.

Главное условие — работа в сельской местности.

Читать также:  Льготы пенсионерам на недвижимость и землю

Портал Юристъ — Ваш успех в учебе и работе!

Портал «Юристъ» — Ваш успех в учебе и работе!

Юридический справочник для населения, Издательство «Юридическая литература»,1989, с изменениями. ЛЬГОТЫ РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ Признано целесообразным включать в общий трудовой стаж женщинам, имеющим малолетних детей и с связи с этим не занятым в общественном производстве, время, затраченное ими на работах по вы-ращиванию скота и птицы, картофеля, овощей, зеленных и др.

Установлен единый порядок предоставления льгот работникам, прибывшим в колхозы, совхозы, др.

Государственная поддержка молодых специалистов в сельской местности

Молодые выпускники вузов часто сталкиваются с проблемой трудоустройства. В тоже время на селе остро ощущается нехватка профессиональных кадров.

Главная беда деревень – это низкий уровень жизни. Долгое время наблюдается тенденция оттока молодежи из деревень в города.

В результате, в селе во всех отраслях требуются специалисты.

С целью урегулировать сложившуюся ситуацию и привлечь молодые кадры в сельскую местность на законодательном уровне была введена программа «Молодой специалист на селе» Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту: В 70 статье Трудового Кодекса есть разъяснение о лице, которое завершило обучение в учреждении, получившем государственную аккредитацию, и устроившееся на работу по специальности.

Программа «Молодой специалист на селе» в 2019 году

В сельских населенных пунктах России в 2019 году остается актуальной проблема нехватки квалифицированных кадров в самых различных отраслях, имеющих высокое социальное значение.

Причины отказа молодежи искать себе место занятости в селе вполне очевидны: низкий уровень жизни, небольшие зарплаты, отсутствие благоустроенного жилья.

В связи с этим в сельской местности разворачиваются федеральные и региональные программы, состоящие в выплате субсидий молодым кадрам, обеспечении их достойным жильем и т.

Льготы учителям

Учителя готовят будущее нашей страны.

 1. регионы должны предоставлять компенсацию за услуги ЖКХ и покупку квартиры или дома.
 2. один раз в три года нужно проходить курсы повышения квалификации за счет бюджета;
 3. заработная плата учителей села должна быть не меньше, чем средняя по месту проживания. При этом базовая часть выросла;

Общие льготы Работа преподавателем в нашей стране считается трудной, поэтому всем учителям устанавливаются следующие льготы: Основные преференции сельским педагогам Для работников образования, преподающих в селе, установлены следующие компенсации:

  за вредную для здоровья работу.

Портал Юристъ — Ваш успех в учебе и работе!

Портал «Юристъ» — Ваш успех в учебе и работе!

Выпускникам высших и средних специальных с.-х. учебных заведений, направленным на работу в совхо-зы др. гос с.-х. предпр. колхозы, предоставляется единовременное пособие на хозяйственное обзаведение (до шести месячных должностях окладов) (пост.

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 мая 1982 г.

«О дальнейшем укреплении колхозов и совхозов руководящими кадрами и специалистами, повышении их роли и ответственности в развитии сельскохозяйственного производства»

). Установлен единый порядок предоставления льгот работникам, прибывшим в колхозы, совхозы, др.

Льготы учителям

Учителя готовят будущее нашей страны.

Они обучают будущих специалистов, рабочих, артистов, художников. Поэтому государство предусмотрело льготы педагогам.

Часть их адресована городским жителям, другая сельчанам, а третья для всех.

 1. один раз в три года нужно проходить курсы повышения квалификации за счет бюджета;
 2. регионы должны предоставлять компенсацию за услуги ЖКХ и покупку квартиры или дома.
 3. заработная плата учителей села должна быть не меньше, чем средняя по месту проживания. При этом базовая часть выросла;

Общие льготы Работа преподавателем в нашей стране считается трудной, поэтому всем учителям устанавливаются следующие льготы: Основные преференции сельским педагогам Для работников образования, преподающих в селе, установлены следующие компенсации:

 1. денежные выплаты за ведение класса и за дополнительные часы;
 2. единовременные выплаты для освоения нового места жительства в размере от 5 до 10 окладов;
 3. за вредную для здоровья работу.
 4. «подъемные» выплаты при поступлении в сельскую школу;

Льготы женщинам работающим в сельской местности

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ установлены в целях закрепления кадров на селе, улучшения их жизненных условий и преодоления кризисной демографической ситуации в сельской местности.

Они касаются условий труда и его оплаты, рабочего времени и времени отдыха, предоставления коммунально-бытовых услуг и социальной защиты. Положением о специалисте сельского хозяйства, работающем в колхозе, совхозе и других сельскохозяйственных предприятиях, утв. приказом министра сельского хозяйства СССР от 19 декабря 1977 г.

агрономам, инженерам и техникам всех специальностей, зооинженерам и зоотехникам, ветеринарным врачам и ветеринарным фельдшерам, биологам-охотоведам, экономистам и бухгалтерам, имеющим высшее или среднее специальное образование и работающим непосредственно в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях, предоставляется право: на обеспечение необходимым транспортом для служебных поездок на преимущественное обеспечение благоустроенной жилой площадью в домах, принадлежащих хозяйству на обеспечение (покупку в хозяйстве согласно действующему законодательству, по установленным ценам) соответствующими продуктами питания, производимыми в хозяйстве, а также кормами для скота, находящегося в личном пользовании (этот порядок распространяется также на специалистов, ушедших на пенсию и продолжающих проживать по месту прежней работы). Главное условие — работа в сельской местности.

Государственная поддержка молодых специалистов в сельской местности

Молодые выпускники вузов часто сталкиваются с проблемой трудоустройства.

В тоже время на селе остро ощущается нехватка профессиональных кадров. Главная беда деревень – это низкий уровень жизни. Долгое время наблюдается тенденция оттока молодежи из деревень в города.

В результате, в селе во всех отраслях требуются специалисты. С целью урегулировать сложившуюся ситуацию и привлечь молодые кадры в сельскую местность на законодательном уровне была введена программа «Молодой специалист на селе» Дорогие читатели!

Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.

Льготы Для Работающих В Сельской Местности

Словарь бизнес-терминов. Академик.ру . 2001 .

Смотреть что такое «Льготы Для Работающих В Сельской Местности» в других словарях:

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ — установлены в целях закрепления кадров на селе, улучшения их жизненных условий и преодоления кризисной демографической ситуации в сельской местности. Они касаются условий труда и его оплаты, рабочего времени и времени отдыха, предоставления… … Энциклопедия трудового права

Читать также:  Льготы жителям Подмосковья для проезда в Москве

Льготы Для Женщин Имеющих Детей — по общему правилу, женщины имеют право на выбор места работы путем прямого обращения к работодателям или с помощью бесплатного посредничества органа по вопросам занятости. Женщины одинокие и многодетные матери, либо воспитывающие детей… … Словарь бизнес-терминов

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ — по общему правилу, женщины имеют право на выбор места работы путем прямого обращения к работодателям или с помощью бесплатного посредничества органа по вопросам занятости. Женщины одинокие и многодетные матери, либо воспитывающие детей… … Энциклопедия трудового права

Безработица — (Unemployment) Безработица – это такое социально экономическое явление, при котором часть взрослого трудоспособного населения, не имеет работы и активно ее ищет Безработица в России, Китае, Японии, США и странах Еврозоны, в том числе в кризисные… … Энциклопедия инвестора

Пенсия — (Pension) Пенсия это регулярное денежное пособие, выплачиваемое лицам, имеющим инвалидность, достигшим пенсионного возраста, либо потерявшим кормильца История возникновения пенсии, пенсии в РФ, пенсия по старости, пенсия по инвалидности,… … Энциклопедия инвестора

Соединённые Штаты Америки — Соединенные Штаты Америки США, гос во в Сев. Америке. Название включает: геогр. термин штаты (от англ, state государство ), так в ряде стран называют самоуправляющиеся территориальные единицы; определение соединенные, т. е. входящие в федерацию,… … Географическая энциклопедия

Население Раджастхана — Административное деление штата Раджастхан Население штата Раджастхан отличается наличием большого числа этнических, этнок … Википедия

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ — МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, мед. работники, обслуяишающие мед. сан. учреждения. М. п. высший врачи, зубные врачи; М. п. средний мед. сестры, фельдшера, фельдшерицы, акушерки, зубные техники, рентгено техники, препараторы прозектур и лабораторий,… … Большая медицинская энциклопедия

Рынок труда — (Labor market) Рынок труда это сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу Определение рынка труда, определение рабочей силы, структура рынка труда, субъекты рынка труда, конъюнктура рынка труда, сущность открытого и скрытого рынка… … Энциклопедия инвестора

Европа — (Europe) Европа – это плотнонаселенная высокоурбанизированная часть света названная в честь мифологической богини, образующая вместе с Азией континент Евразия и имеющая площадь около 10,5 миллионов км² (примерно 2 % от общей площади Земли) и … Энциклопедия инвестора

Льготы по оплате коммунальных услуг педагогам, работающим в сельской местности и поселках городского типа

Ирина Гомилко,
главный специалист отдела труда и нормативно-информационного обеспечения Департамента экономики и финансирования Министерства образования и науки Украины

Просим дать разъяснение о начислении льгот на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением педагогам, а именно: как правильно сделать расчет для предоставления льгот?

Абзацем 1 ч. 4 ст. 57 Закона Украины «Об образовании» от 23.05.1991 г. 1060-XII определено, что педагогическим работникам, работающим в сельской местности и поселках городского типа, а также пенсионерам, которые раньше работали педагогическими работниками в этих населенных пунктах и проживают в них, государство в соответствии с действующим законодательством обеспечивает бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм.

Указанные льготы предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающей право на налоговую социальную льготу, в порядке, определенном Кабмином.

Порядок предоставления льгот работникам бюджетной сферы определен Порядком предоставления льгот, компенсаций и гарантий работникам бюджетных учреждений, военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, утвержденным постановлением КМУ от 31.03.2003 г. № 426 (далее — Порядок № 426 ).

В соответствии с п. 2 этого Порядка льготы предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода льготника (семьи льготника в расчете на одно лицо) за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода , дающей право на налоговую социальную льготу, определенную в соответствии с п.п. 169.4.1 Налогового кодекса Украины .

Согласно этому подпункту налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу плательщика налога, если его размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженному на 1,4 и округленному до ближайших 10 гривень.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В 2015 году размер социальной налоговой льготы составляет 1710,00 грн: 1218,00 грн × 1,4 = 1705,20 грн ≈ 1710 грн.

Согласно абз. 2 п. 2 Порядка № 426 льготы педагогическим работникам предоставляются ежемесячно путем уменьшения платы за пользование жильем с отоплением и освещением.

Расходы на возмещение расходов за предоставленные педагогическим работникам услуги осуществляются в соответствии с Порядком финансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения за счет субвенций из государственного бюджета, утвержденным постановлением КМУ от 04.03.2002 г. № 256 .

Что касается расчета среднемесячного дохода льготника для установления права на указанные льготы, то это определено абз. 2 п. 6 Порядка № 426 . Так, среднемесячный доход семьи льготника в расчете на 1 лицо исчисляется путем деления общей суммы денежных доходов всех членов семьи льготника за предыдущие шесть месяцев на 6 и на количество членов семьи.

Что следует включать в состав денежных доходов льготника, указано в п. 7 Порядка № 426 .

В то же время сообщаем, что такой порядок применяется к работающим педагогическим работникам в сельской местности и поселках городского типа, а на пенсионеров, которые работали и проживают в сельской местности и поселках городского типа, не распространяется .

Источники:

http://ru.osvita.ua/school/consult/61869/

Льготы женщинам, работающим в сельской местности

http://pravo-38.ru/rabota-na-sele-lgoty-76633/

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7429

http://www.buhbudget.com.ua/ru/journal/buhbudget/article/3015

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector