Льготы семьям учителей работающих в сельской местности

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 657 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу» внесено зміну до пункту 2 Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 426, замінивши в абзаці першому слово «четвертої» словом «третьої».

Таким чином, згідно з пунктом 2 Порядку пільги, компенсації і гарантії, на які мають право пільговики (далі — пільги), надаються шляхом відшкодування пільговику передбаченої законодавством частини фактичних витрат за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном, комунальними послугами та за проїзд (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників і працівників культури, пільги яким передбачаються абзацом першим частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту», пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру» у розмірі грошового еквівалента пільг, визначеного відповідно до цього Порядку. Абзацом третім цього пункту встановлено що пільги педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам і працівникам культури надаються щомісяця шляхом зменшення плати за користування житлом з опаленням та освітленням.

Норма про забезпечення державою педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням передбачалася частиною четвертою попередньої редакції Закону України «Про освіту» в редакції від 23.03.1996 № 100/96-ВР з урахуванням унесених змін.

З прийняттям нової редакції Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII норма щодо пільгового безплатного користування житлом з опаленням та освітленням передбачена у частині третій статті 57. Як і в попередньому законі, так і в чинному встановлено, що зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 1 Порядку пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законом мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу (далі — пільговики), щодо знижки плати за користування житлом, паливом та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія тощо), надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу пільговика за попередні шість місяців (далі — середньомісячний дохід) не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, визначеної відповідно до підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України.

Тобто пільговиками в застосуванні Порядку вважаються лише працівники, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.

Щодо пенсіонерів з числа педагогічних працівників, то відповідно пункту 2 Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, що розроблений на виконання пункту 5 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2002 № 256, право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням мають пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, працівниками у сільській місцевості і селищах міського типу, проживають у таких населених пунктах, мають відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на пенсію працювали на посадах педагогічних працівників.

Тож залежність від сукупного доходу для забезпечення пільгами на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням стосується лише педпрацівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу. Такий сукупний дохід у 2018 році не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на 1 січня 2018 року складає 1762 грн, збільшеного в 1,4 рази та заокругленого до 10 гривень, тобто розміру 2470 гривень.

Пенсіонери з числа педагогічних працівників не є пільговиками, для яких застосовується обмеження сукупним доходом для отримання зазначених пільг.

Льготы по оплате коммунальных услуг педагогам, работающим в сельской местности и поселках городского типа

Ирина Гомилко,
главный специалист отдела труда и нормативно-информационного обеспечения Департамента экономики и финансирования Министерства образования и науки Украины

Просим дать разъяснение о начислении льгот на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением педагогам, а именно: как правильно сделать расчет для предоставления льгот?

Абзацем 1 ч. 4 ст. 57 Закона Украины «Об образовании» от 23.05.1991 г. 1060-XII определено, что педагогическим работникам, работающим в сельской местности и поселках городского типа, а также пенсионерам, которые раньше работали педагогическими работниками в этих населенных пунктах и проживают в них, государство в соответствии с действующим законодательством обеспечивает бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм.

Указанные льготы предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающей право на налоговую социальную льготу, в порядке, определенном Кабмином.

Порядок предоставления льгот работникам бюджетной сферы определен Порядком предоставления льгот, компенсаций и гарантий работникам бюджетных учреждений, военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, утвержденным постановлением КМУ от 31.03.2003 г. № 426 (далее — Порядок № 426 ).

В соответствии с п. 2 этого Порядка льготы предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода льготника (семьи льготника в расчете на одно лицо) за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода , дающей право на налоговую социальную льготу, определенную в соответствии с п.п. 169.4.1 Налогового кодекса Украины .

Согласно этому подпункту налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу плательщика налога, если его размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженному на 1,4 и округленному до ближайших 10 гривень.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В 2015 году размер социальной налоговой льготы составляет 1710,00 грн: 1218,00 грн × 1,4 = 1705,20 грн ≈ 1710 грн.

Согласно абз. 2 п. 2 Порядка № 426 льготы педагогическим работникам предоставляются ежемесячно путем уменьшения платы за пользование жильем с отоплением и освещением.

Расходы на возмещение расходов за предоставленные педагогическим работникам услуги осуществляются в соответствии с Порядком финансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения за счет субвенций из государственного бюджета, утвержденным постановлением КМУ от 04.03.2002 г. № 256 .

Что касается расчета среднемесячного дохода льготника для установления права на указанные льготы, то это определено абз. 2 п. 6 Порядка № 426 . Так, среднемесячный доход семьи льготника в расчете на 1 лицо исчисляется путем деления общей суммы денежных доходов всех членов семьи льготника за предыдущие шесть месяцев на 6 и на количество членов семьи.

Читать также:  Какие льготы у пенсионеров в Кузбассе

Что следует включать в состав денежных доходов льготника, указано в п. 7 Порядка № 426 .

В то же время сообщаем, что такой порядок применяется к работающим педагогическим работникам в сельской местности и поселках городского типа, а на пенсионеров, которые работали и проживают в сельской местности и поселках городского типа, не распространяется .

Какие льготы положены учителям?

Педагогическая сфера занятости относится к тяжелым работам, из-за чего учителя могут рассчитывать на некоторые послабления от государства.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 309-85-28 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Рассмотрим порядок оформления льгот и их перечень подробней.

Вне зависимости от того, в городе трудится педагог либо в селе, основаниями для предоставления привилегий является официальное трудоустройство.

Общие льготы для учителей заключаются в следующем:

 • снижение нормы трудовой недели до 18 часов;
 • возможность работать по совместительство неограниченно;
 • предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска в летний период;
 • право на досрочное оформление пенсии.

Нормативная база

Основным нормативно-правовым документом принято считать Федеральный закон № 273 “Об образовании”.

Именно в нем подробно изложен перечень и порядок оформления положенных льгот.

Льготы учителям

В зависимости от территории ведения педагогической деятельности и принадлежности к одной из категорий, перечень льгот различается между собой.

Рассмотрим имеющиеся особенности подробней.

В сельской местности предусматриваются такие разновидности льгот:

 • Предоставление единовременного пособия по случаю переезда в село для исполнения своих должностных обязанностей. В данном случае можно говорить о “подъемных”.
 • Нначисление дополнительных надбавок к основной заработной плате. Одновременно с этим повышается ставка, а условия напрямую зависят от региона.
 • В случае занятости в одном месте свыше 3-х лет можно получить премию.
 • Льготный проезд на транспорте междугороднего сообщения.
 • Предоставление дотаций для оплаты коммунальных услуг.

Льготы учителям в селах закреплены на федеральном уровне.

В 2019 году для городских преподавателей предусмотрены льготы, которые напрямую зависят от региона проживания.

К примеру, некоторые регионы предусматривают скидку на оплату коммунальных услуг либо получения компенсации.

В случае проживания в черте города в частном доме можно рассчитывать на льготную покупку топлива, воды и электричества.

С целью получения положенных привилегий нужно обратиться в территориальный отдел социальной защиты населения.

Есть ли льготы на ЖД билеты студентам летом? Смотрите тут.

Молодым специалистам

С целью привлечения в сферу образования молодых специалистов для них Правительство РФ в лице государства предусмотрело ряд льгот.

Выпускники могут рассчитывать на предоставление подъемных:

 • в случае официального трудоустройства в течении 3-х месяцев;
 • при наличии красного диплома;
 • подписания трудового соглашения сроком от 3-х лет.

В случае трудоустройства в селе предоставляется:

 • единоразовая выплата, размер которой устанавливается региональным правительством;
 • повышенный оклад в течении первых 3-х лет;
 • бесплатный проезд в общественном транспорте.

С целью получения привилегий нужно обратиться в районное представительство исполнительной власти.

Пенсионерам

Работники преклонного возраста могут рассчитывать на получение выслуги лет при условии наличия 25 лет стажа.

Какие дополнительные льготы положены:

 • бесплатное использование автономного либо централизованного отопления;
 • оплата за потребленное электричество по льготным тарифам;
 • возможность приобретения твердого топлива в районах, где отсутствует централизованное газоснабжение.

Необходимо обращать внимание на то, что местные органы самоуправления самостоятельно устанавливают нормативы указанных привилегий, отталкиваясь от местных экономических показателей.

Какие положены?

Вне зависимости от того, где проживает работник сферы образования, положены:

 • жилищные льготы;
 • привилегии по зарплате и иные.

Рассмотрим каждую группу по отдельности.

Правительством РФ была разработана специальная программа по льготному кредитованию молодых учителей при их работе в селах.

В городах такая привилегия не актуальна. Однако у них есть возможность стать участником ипотечной программы “Жилище”, если их возраст не превышает 35 лет.

По зарплате

Заработная плата педагогического состава включает в себя:

Первая напрямую зависит от нагрузки и имеющейся квалификации.

Вторая содержит в себе доплаты:

 • за используемый специальный режим занятости;
 • при наличии классного руководства;
 • в случае работы с вредными химикатами;
 • при наличии дополнительной нагрузки;
 • по случаю проверки тетрадей.

Дополнительно может быть предоставлена материальная помощь.

На коммунальные платежи

Подобная разновидность льготы предоставляется тем педагогам, которые уже вышли на заслуженный отдых.

Такой категории учителей предоставляется компенсация за затраты на:

 • квартплату;
 • оплату водоснабжения;
 • электроэнергию;
 • централизованное отопление;
 • приобретение твердого топлива.

Как получить?

С целью оформления положенной льготы преподавателям нужно обращаться в социальную защиту. В случае оформления льготной пенсионной выплаты – в Пенсионный фонд по месту постоянной регистрации.

Составить и подать соответствующий запрос в ПФР можно:

 • путем личного обращения в структурное подразделение;
 • с помощью уполномоченного лица – в таком случае на него нужно оформить доверенность;
 • с помощью официального портала Госуслуг – наличие идентифицированного личного кабинета является обязательным условием.

Для педагогического состава из сельской местности для получения пенсии нужно обращаться в образовательное учреждение, где осуществлялась ранее деятельность.

Какие положены льготы семьям военнослужащих? Информация здесь.

Какие льготы положены молодой семье? Подробности в этой статье.

Перечень документов

В случае оформления льготной пенсии необходимо подготовить:

 • составленное надлежащим образом заявление;
 • удостоверение личности;
 • трудовую книжку;
 • военный билет – для мужчин;
 • СНИЛС;
 • справку о заработной плате;
 • нотариально заверенную доверенность, необходима в случае обращения по вопросу оформления уполномоченного лица, дополнительно ему нужно иметь при себе паспорт;
 • дополнительные документы для подтверждения дополнительного статуса, к примеру, справка из медучреждения, которая указывает на наличие у заявителя одной из групп инвалидности.

Все без исключения документы должны быть поданы в формате оригинал + копия.

Для получения положенных льгот достаточно предоставить паспорт и подтверждение работы в сфере образования.

Необходимо обращать внимание на то, что уполномоченный государственный орган оставляет за собой право потребовать дополнительные бумаги с целью подтверждения подлинности полученной информации. При отказе их предоставить может быть получен незамедлительный отказ в оформлении привилегий.

На видео о компенсациях в сельской местности

 • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
 • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Разновидности льгот учителям в сельской местности и в городских школах

Работая преподавателями, многие педагоги интересуются вопросом, какие полагаются льготы учителям. При этом получение преференций происходит в зависимости от места работы. Льготы сельским учителям предоставляются иначе, чем привилегии для городских преподавателей.

Основные моменты законодательства

Исходя из нормативов необходимо разделить учителей на две группы: городские и сельские. Этот вопрос регулируется законодательными актами согласно закону «Об образовании». После 2013 года законодательная база претерпела множество редактур, касаясь льгот для учителей обеих групп.

Помощь педагогам предоставляется исходя из нескольких пунктов:

 • для сельских педагогов заработная плата не должна быть ниже средней по месту жительства работников;
 • учителя обязуются проходить поэтапную процедуру повышения квалификации. Операция проходится раз в 3 года;
 • предоставление скидок на покупку жилой площади, а также привилегии на оплату ЖКУ;
 • пособие для городских учителей финансируется из общегосударственного федерального бюджета. Сельские педагоги оплачиваются благодаря сборам из местного бюджета.
Читать также:  Закон о льготах ветеранам труда федерального значения

Помните! Региональные власти имеют право устанавливать индивидуальные льготы для учителей. Более подробная информация доступна при обращении к местным органам.

Льготы учителям в городе

Преподаватель – профессия не для слабонервных, поэтому она подразумевает сильно отличающиеся условия работы. Педагоги образовательных учреждений имеют низкую норму рабочего времени – 18 часов. Помимо этого, приятным бонусом является возможность совмещения работы. Например, вести несколько предметов. Размер отпуска учителей составляет 60 дней. Также педагоги, отработавшие свыше 10 лет без отпускных, имеют право взять годовой отпуск (365 дней) с возможностью сохранения рабочего места. Отпускные для работников в образовательной сфере выдаются согласно установленным правилам учреждения.

Городской преподаватель, накопивший стаж свыше 25 лет, может уйти на пенсию на определенный срок. Также педагогам предоставляются бесплатные плановые медицинские осмотры.

Учителя, работающие в городе, имеют право на получение денежной помощи в связи с неудовлетворительными условиями проживания. Для этого понадобится предоставить факты и документы:

 • паспорт заявителя;
 • справка о доходах за последние полгода (6 календарных месяцев);
 • банковские реквизиты.

Члены семьи также должны предоставить паспортные данные.

Помните! Несовершеннолетние члены семьи заявителя предоставляют документы, подтверждающие отсутствие дохода.

Льготы учителям в сельской местности

Льготы учителям в сельской местности сильно отличаются от городских, поскольку местные органы власти не могут предоставить полный список привилегий. Нередко встречаются случаи отказа в законной помощи педагогам.

Регионы обеспечивают индивидуальный перечень льгот для сельских сотрудников в образовательной сфере. Ниже представлен список основных привилегий:

 • единовременное пособие для молодых специалистов. Информация о льготах для работников, имеющих стаж меньше одного года, будет представлена позже;
 • прибавка к заработной плате. Осуществляется в течение года. Иногда, срок может составлять до трех лет. Дополнительно уточнять срок можно только у региональных органов;
 • выплата премиальных по итогам трех лет трудовой деятельности;
 • льгота для педагогов на проезд в общественном транспорте;
 • государственная дотация на оплату ЖКУ.

Начисление привилегий

Процедура начисления льгот имеет достаточно простой принцип. Однако местная власть может использовать свой метод получения льготных прав.

Например, существует такой порядок. Преподаватели оплачивают полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. Затем, собрав все квитанции об оплате, они обращаются к бухгалтерскому отделу местного органа власти. По истечении двух недель работник имеет право получить компенсацию.

Такое правило вступило в законную силу с 2013 года. Если раньше педагогам предоставлялась процентная ставка, то сейчас выделяется государственная дотация – 1200 рублей. Представленная сумма выделяется на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Получение жилой площади

Вопрос приобретения жилплощади для учителей, преподающих в сельской местности, пересматривался законодательством несколько раз. Было введено следующее правило: работнику предоставляется ипотека со ставкой 8,5%. Также учителя получают компенсацию при первоначальном взносе – не более 10% от общей суммы.

Участвовать в данной программе могут не все. Имеются следующие ограничения:

 1. Возраст участника менее 35 лет.
 2. Профессиональный стаж от трех лет.
 3. Высокий уровень зарплаты.

Помните! Ставка ипотечных выплат не должна превышать 45% от заработной платы преподавателя.

В любом случае, касаясь предоставления льгот по приобретению жилой площади в сельской местности, нужно уточнять информацию у местного муниципалитета. Получить необходимые сведения можно через официальный сайт органа или прямым обращением к администрации.

Заработная зарплата учителей

Размер оклада преподавателя зависит от двух составляющих частей. Первый компонент – профессиональный стаж сотрудника. Выше опыт – больше зарплата. Вторая составляющая – стимулирующие выплаты. Проще говоря, дополнительные выплаты, повышающие стимулы к работе.

Дополнительные привилегии

Все учителя имеют право на получение дополнительных выплат. Список представлен ниже:

 • преподаватель является классным руководителем;
 • педагоги, преподающие химию, получают компенсацию, поскольку они осуществляют работу с вредными веществами;
 • дополнительная работа (ведение группы продленного дня);
 • режим работы;
 • финансовая помощь (рассматривается индивидуально).

Нюансы по предоставлению компенсаций прописываются в трудовом договоре и обговариваются с руководством образовательного учреждения. Необоснованное снижение или повышение оклада педагогическим работникам карается административной, уголовной ответственностью.

Льготы для учителей-пенсионеров

Работники, ушедшие на пенсию, имеют право на получение определенных льгот. Стоит сказать, что данный вопрос касается только пенсионеров, работающих в сельской местности (деревни, поселки и поселки городского типа).

Помните! Учителем-пенсионером считается педагог, который непрерывно проработал 25 лет.

Если сотрудник переводился в город, увольнялся и менял место работы даже в сфере образования, то льготы учителям не предоставляются. Простои крайне недопустимы. Примерный возраст пенсии преподавателя: 45 лет.

Ниже представлены условия, гарантирующие выход на пенсию после 25 лет трудовой деятельности. Достаточно соблюдение лишь одного пункта.

 • учитель сельской школы;
 • воспитатель детсада;
 • заведующий учебного отдела;
 • директор образовательного учреждения (школа, дошкольное заведение).

Важным пунктом является принадлежность учебного образования к государству. Педагоги частных школ не могут получить льготы.

Существуют ограничения не входящие в 25 лет трудовой деятельности:

 • беременность, последующий уход за ребенком. В таком случае стаж для выхода на пенсию составит 28 лет, поскольку такой отпуск предоставляется на три года;
 • временная приостановка работы по вине преподавателя, работодателя;
 • обоснованное отстранение работника по причине нарушений законодательства.

Помните! Уход на больничный, курсы повышения квалификации учитываются в общий стаж.

Если педагог, отработавший 25 лет, не хочет уходить на пенсию, то он имеет право остаться на месте работы. Сумма оклада не уменьшится, плюс добавятся пенсионные отчисления.

Также работающие пенсионеры имеют следующие льготы:

 1. Бесплатное отопление.
 2. Скидки на оплату электричества. Рассматриваются отдельно.
 3. Снижение цен на дрова и уголь.

Получение привилегий возможно после предоставления квитанций об оплате ЖКУ и приобретения дров, угля.

Льготы для молодых специалистов

К молодым учителям относятся следующие лица:

 • получившие среднее, высшее образование;
 • учившиеся очной формой (только бюджет);
 • приступившие к трудовой деятельности по окончании учебы сроком до одного года.

Преподавательский стаж более 3-х лет отменяет статус молодого учителя. Специалисты, имеющие опыт менее 36 месяцев, работают 18 часов в неделю. Кроме того, допускается отпуск до 56 дней. Дополнительные льготы для молодых сотрудников – приобретение учебной литературы и отсутствие вступительных периодов при устройстве на работу.

Молодые преподаватели также имеют льготы на приобретение жилплощади:

 1. Государство может покрыть до 40% общей стоимости жилой площади.
 2. Заниженная цена на жилье.
 3. Низкая процентная ставка по ипотечному кредиту.

Представленные привилегии доступны педагогам разных категорий. Соблюдая определенные правила, преподаватели добиваются получения различных поблажек. Льготы для учителей в городе также имеют множество поощрений, однако уровень жизни в сельской местности ниже, поэтому наблюдается такая разница в количестве возможностей.

Перечень льгот для учителей в сельской местности

Многих учителей интересует вопрос предоставления льгот при работе в сельской местности.

В государстве школьные преподаватели обязательно будут пользоваться специальными привилегиями в каждом регионе. Законодательством нашей страны обеспечиваются определенные льготы преподавателям, работающим в сельской местности.

Законодательная база

В соответствии с новым разработанным законопроектом, за педагогами сохраняются все ранее предусмотренные льготы. Описание существующих льгот на оплату коммуналки и приобретение жилплощади приводится в ФЗ № 273 в ст. 47 закона «Об образовании».

Читать также:  Где как получить льготный проездной инвалиду г Рязани

Порядок, предусмотренные условия и объем стандартной компенсации денежных средств, потраченных на вышеуказанные меры поддержки граждан, определяются и выполняются в соответствии с возможностями регионального бюджета.

Педагогическим работникам, которые выполняют свои непосредственные обязанности в государственных учреждениях, предоставляются компенсации при помощи так называемых бюджетных ассигнований из денежных средств, находящихся в бюджете конкретного субъекта.

В предыдущем ФЗ №3266 указаны аналогичные действующему законодательству положения с единственным отличием, которое заключается в отсутствии зависимости при определении размера предоставляемых льгот от разновидности учебного заведения, в котором работает педагогический сотрудник.

Законодательная база приходит на помощь педагогам в ситуациях, когда возникают некоторые трения и несогласованность работы органов местного самоуправления. В зависимости от субъективизма принятых решений в региональной администрации, педагогам может быть предоставлен замечательный список льгот или официально зафиксированных выплат.

Государственная поддержка педагогов, связанная с трудовой деятельностью

Одновременно с окладом каждый педагог может рассчитывать на получение дополнительных выплат:

 • Классное руководство;
 • Преподавательская деятельность в компенсационных классах с принятием во внимание домашнего обучения;
 • Ведение химии. Работа с вредоносными химическими реагентами оплачивается дополнительно;
 • Покупка профильной продукции;
 • Другие разновидности материальных выплат.

Дополнительные выплаты могут начисляться преподавателям в зависимости от конкретного региона проживания.

Подходы к данному вопросу в различных органах индивидуальные, но существует определенный перечень правил, одинаковый для всех.

Теперь назовем льготы, относящиеся только к преподавателям, работающим в сельской местности:

 1. Как только педагог приезжает на место выполнения своих служебных обязанностей, ему предоставляется единовременное пособие. Такое пособие предоставляется только с целью первоначальной материальной поддержки учителя, а также с целью повышения стимула к работе;
 2. К основному окладу предусмотрены определенные надбавки. Ставка при этом увеличивается, и процесс повышения уровня доходов может соответствовать одному году и более. Условия повышения зависят исключительно от конкретных положений законодательной базы в регионе;
 3. Преподаватель получает премию, если работает на протяжении более трех лет;
 4. Предусматривается возможность льготного проезда междугородними рейсами. Однако в зависимости от конкретных регионов могут быть внедрены определенные ограничения;
 5. Дотации, которые необходимы исключительно для оплаты коммуналки.

Все вышеуказанные льготы предусмотрены законодательством РФ.

Компенсационные выплаты

Следует также отметить особенности выделения компенсационных льгот преподавателям, работающим в сельской местности. Закон «Об образовании» определяет, что корректирование и назначение объемов материальной компенсации за оплаченные жилищно-коммунальные услуги для сельских преподавателей имеют непосредственное отношение к полномочиям конкретных регионов.

В большинстве вариантов преподавателям компенсируют такие затраты:

 1. Арендная плата за жилплощадь или определенные услуги по выполнению ремонтных работ и оплаты жилплощади;
 2. Компенсация денежных средств, затраченных на обеспечение централизованной системы отопления или работы установок, потребляющих газ в качестве топлива, в соответствии с показаниями, зафиксированными на счетчиках или по предварительно утвержденному объему потребления;
 3. Компенсация за использование твердого топлива по определенным нормативам;
 4. Оплата электроэнергии с учетом нормативов, установленных за 1 м2 площади.

Такие льготы могут быть предоставлены преподавателям даже после выхода на пенсию, если они уже успели отработать минимум 10 лет.

Льготы для молодых преподавателей

Прежде всего, следует отметить возможность получения повышенного оклада при работе в сельской местности. Также предоставляются определенные компенсационные выплаты при оплате жилья, коммунальных услуг, перечень которых приведен выше.

Для стимуляции роста количества молодых преподавателей в различных регионах предусмотрены такие виды поощрений:

 1. Предоставление материальной поддержки непосредственно перед самым началом педагогической работы;
 2. Получение премии по завершении каждого из первых трех лет труда;
 3. Льготный проезд в общественном транспорте и при использовании междугородних рейсов.
 4. Ссуда от государства для возможности покупки жилья до 40% от стоимости;
 5. Реализация государственного жилья по стоимости, доступной для начинающих молодых специалистов;
 6. Ссуда на выплату накопившейся процентной ставки по ипотеке.

Если молодой преподаватель начинает работать в другой местности после проведенного распределения, в соответствии с действующими положениями ТК РФ, ему будет обязательно предоставлено жилье вне очереди.

Скидка на оплату ЖКУ

Оформление коммунальных льгот преподавателям, работающим в сельской местности, происходит по максимально упрощенной схеме. Эта процедура немного сложнее, если оформляется учитель, работающий в городе. Если преподаватель живет в частном доме, но в черте города, он может рассчитывать только на компенсацию 2-х предоставленных коммунальных услуг: электроэнергия и отопление. Для преподавателей, проживающих в многоквартирном доме, актуальны общие условия.

Первоначально законодательством предусматривается только поддержка преподавателей, работающих в сельской местности. Поэтому скидка на оплату электроэнергии и отопления далеко не единственная привилегия. Для учителя в сельской местности предусмотрены льготы на коммуналку в объеме до 60% от затраченной суммы. Указанное процентное соотношение в зависимости от конкретного региона проживания может регулироваться. Такая льгота распространяется не только на одних учителей, но и на всех членов семьи, проживающих с ним в одном доме или квартире.

Последние законопроекты, вступившие в действие, подразумевают предоставление 100%-й льготы на оплату коммуналки учителям. Такая скидка остается у педагогов, которые уже вышли на заслуженный отдых. На объем предоставляемых выплат никак не может повлиять стаж работы или, непосредственно, выход на пенсию.

Помощь учителям-пенсионерам

Одной из привилегий для педагогов, работающих в сельской местности, является возможность досрочного выхода на пенсию после полных 25 лет отработки.

Таким преподавателям обеспечиваются следующие виды льгот:

 1. Возможность бесплатной эксплуатации автономных или централизованных отопительных систем, потребляющих природный газ в качестве топлива;
 2. Оплата электроэнергии может проводиться с учетом льготной тарификации. Размер положенных скидок определяется в зависимости от конкретных регионов и с учетом установленных нормативов потребления по отношению к площади жилого помещения;
 3. Возможность покупки твердого топлива в районах, где в жилых домах не оборудованы централизованные системы газоснабжения. На другие виды твердого топлива устанавливается определенный норматив. Подобные меры необходимы специально для того, чтобы минимизировать вероятность злоупотребления и извлечения льгот с целью последующей спекуляции.

Следует обратить внимание на то, что предоставление льгот осуществляется на общепринятых условиях, подразумевающих обратную выплату. Т.е. преподаватель-пенсионер сначала должен внести необходимую оплату по всем счетам за предоставление коммунальных услуг. Только после получения всех квитанций об оплате государство может компенсировать расходы.

Также следует принимать во внимание тот факт, что установленные нормативы использования природного газа, различных видов твердого топлива, электроэнергии фиксируются региональными центрами управления на достаточно низком уровне.

Правила предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) утверждены Постановлением Правительства РФ № 963 в октябре 2013 года. Эти правила определяют порядок предоставления в качестве меры социальной поддержки ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 рублей.

Процедура оформления льгот для педагогов-пенсионеров не представляет собой ничего сложного. Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в образовательное учреждение, в котором они выполняли свои служебные обязанности на протяжении 25 лет. В рамках пенсионной реформы с 2019 года срок выхода на досрочную пенсию откладывается на 6 месяцев.

О государственном поощрении молодых преподавателей смотрите в следующем видеосюжете:

Источники:

http://ru.osvita.ua/school/consult/61869/

http://buhbudget.com.ua/ru/journal/buhbudget/article/3015

Льготы учителям

Разновидности льгот учителям в сельской местности и в городских школах

http://posobie-help.ru/subsidii/obrazovanie/perechen-lgot-dlya-uchitelej-v-selskoj-mestnosti.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector