Порядок оплаты льготного проезда

публикуется на языке оригинала

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 14 березня 2018 р. N 197

Київ

Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах

Відповідно до пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 6 грудня 2016 р. N 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, що додається.
 2. Установити, що фінансування витрат, пов’язаних з наданням пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, здійснюється за рахунок місцевих бюджетів відповідно до підпункту «ґ» пункту 3 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України.
 3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити у двомісячний строк з дня набрання чинності цією постановою затвердження розміру щомісячної готівкової виплати у 2018 році.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. N 197

ПОРЯДОК
надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах

 1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських (крім залізничного та річкового транспорту) та міжміських маршрутах за рахунок відповідних місцевих бюджетів у разі прийняття такого рішення органами місцевого самоврядування.

Орган місцевого самоврядування у місячний строк після прийняття рішення щодо надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах інформує про це Мінсоцполітики, яке складає перелік відповідних органів місцевого самоврядування і оприлюднює його на офіційному веб-сайті Міністерства.

У разі неприйняття органом місцевого самоврядування рішення про надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах відповідні пільги продовжують надаватись у безготівковій формі.

 1. Дія цього Порядку поширюється на окремі категорії осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, а саме:

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, відповідно до статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 2, відповідно до статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

дітей віком від шести років, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, відповідно до статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

учасників бойових дій відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, відповідно до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

дітей віком від шести років з багатодітних сімей відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства»;

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Держспецзв’язку відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, відповідно до статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю віком від шести років та осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю, відповідно до статті 38 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

реабілітованих осіб, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Крім категорій осіб, зазначених у цьому пункті, органи місцевого самоврядування мають право визначати інші категорії громадян, на яких буде поширюватися дія цього Порядку, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Особам, які мають право на пільги, що передбачені кількома нормативно-правовими актами, призначається щомісячна готівкова виплата відповідно до одного з нормативно-правових актів більша за розміром.

Розмір отриманої щомісячної готівкової виплати не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

 1. Щомісячні готівкові виплати здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) у сумі, що не менша розміру, визначеного відповідно до пункту 4 цього Порядку:

особам, які одержують пенсії та державні соціальні допомоги, — шляхом перерахування коштів на поточні рахунки в уповноважених банках або на виплатні об’єкти поштового зв’язку на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі — Реєстр), та даних Пенсійного фонду України без особистого звернення пільговика;

особам, які не одержують пенсії та державні соціальні допомоги, — шляхом перерахування коштів на їх особистий рахунок в банку на підставі заяви особи, яка має право на відповідні пільги, і даних Реєстру;

одному з батьків дитини з інвалідністю та дітей (віком від шести років), які мають право на пільговий проїзд, на особистий рахунок в банку матері або батька на підставі заяви і даних Реєстру.

 1. Розмір щомісячної готівкової виплати затверджується обласними, Київською міською держадміністраціями та визначається шляхом множення середньої вартості проїзду у міському комунальному транспорті в області (м. Києві) на 30 поїздок.

Середня вартість проїзду у міському комунальному транспорті в області (м. Києві) визначається станом на 1 січня календарного року як середня величина встановленої органами місцевого самоврядування вартості однієї поїздки у міському комунальному транспорті серед усіх комунальних підприємств області (м. Києва).

У разі зміни вартості однієї поїздки у міському комунальному транспорті, встановленої будь-яким органом місцевого самоврядування на території області (м. Києва), обласними, Київською міською держадміністраціями переглядається середня вартість проїзду у міському комунальному транспорті в області (м. Києві) та розмір щомісячної готівкової виплати з наступного місяця.

Для осіб, які відповідно до законів мають право на пільги з оплати проїзду транспортом загального користування на міжміських маршрутах, розмір щомісячної готівкової виплати збільшується на 20 відсотків.

Щомісячна готівкова виплата особам з інвалідністю I групи або дітям з інвалідністю (крім дітей до шести років) здійснюється у подвійному розмірі.

Для осіб з інвалідністю I, II групи та дітей з інвалідністю (крім дітей до шести років), які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти або проходять реабілітацію, розмір щомісячної готівкової виплати додатково збільшується вдвічі.

Додатково органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення щодо збільшення кількості поїздок та розміру суми щомісячної готівкової виплати для окремих категорій осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

 1. Готівкові виплати здійснюються щомісяця до 20 числа відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1803; 2016 р., N 79, ст. 2636), та Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, затвердженої в установленому порядку.
 2. Особам, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах і перебувають на обліку в Реєстрі за місцем проживання в адміністративно-територіальній одиниці, де не запроваджено надання пільг у готівковій формі, під час оплати проїзду в адміністративно-територіальній одиниці, де запроваджено надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських (у тому числі метрополітені), приміських та міжміських маршрутах, видається квиток, завірений посадовою особою транспортного підприємства, яка прийняла відповідну оплату, шляхом зазначення прізвища, імені, по батькові такої особи, проставлення власного підпису та штампа цього підприємства із зазначенням дати поїздки, назви населеного пункту.

Відшкодування вартості проїзду таким особам проводиться органом місцевого самоврядування за місцем перебування особи на обліку у Реєстрі на підставі поданої заяви та квитків про оплату проїзду шляхом перерахування коштів один раз на місяць, з 5 до 10 числа місяця, що настає за зверненням, в межах суми, розрахованої відповідно до пункту 4 цього Порядку.

Читать также:  Ржд льготы детям инвалидам в 2019 году

У разі невідшкодування пільговику вартості проїзду в установлений строк виплата здійснюється на підставі судового наказу.

 1. У разі смерті особи, яка мала право на щомісячну готівкову виплату, така виплата здійснюється за повний місяць, в якому настала смерть, незалежно від дати смерті і не підлягає перерахунку розміру або поверненню.
 2. У разі реєстрації в Реєстрі нової особи, яка має право на щомісячну готівкову виплату, така виплата здійснюється з наступного місяця за місяцем звернення.

Новые правила для льготников в Киеве: особенности бесплатного проезда в 2019 году

Главным «удостоверением» стала карточка киевлянина, а поездки нужно регистрировать с помощью валидатора

В Киеве с начала 2019 года внедрили регистрацию поездок льготников в наземном общественном транспорте с помощью карточки киевлянина. Теперь, заходя в троллейбус, автобус или трамвай, льготнику необходимо приложить свою карточку к валидатору и «зарегистрировать» поездку. При этом деньги с карты не снимаются. Такая же система учета поездок льготников уже несколько лет действует в киевском метро.

Зачем власти считают поездки льготников

Напомним, право на льготный проезд имеют несколько категорий населения. Такое право предоставляется по законам Украины – для всех граждан, и согласно решению Киеврады – для жителей Киева. Так, горсовет предоставил право бесплатного проезда нескольким категориям киевлян, среди которых люди, имеющие особые заслуги перед родиной, в том числе – особые трудовые заслуги, неработающие горожане, которые ухаживают за инвалидами 1 группы и пенсионерами, которые старше 80 лет, участники войны, которые не входят в категорию пенсионеров, люди, на которых распространяется действие закона про статус ветеранов войны и многодетные родители, у которых трое и больше детей.

Также право на бесплатный проезд имеют школьники. При этом в КГГА отмечают, что самая массовая категория льготников – киевские пенсионеры, которые также смогут воспользоваться проездом по карточке киевлянина. По словам чиновников, учет бесплатных поездок необходим для того, чтобы просчитать количество пассажиров, которые пользуются льготой, и компенсировать средства перевозчикам.

«Только четкий учет предоставит нам возможность целевого использования средств, предусмотренных в бюджете Киева. То, что мы можем четко видеть, кому сколько средств выделять, дает возможность экономии и использования средств на те цели, которые для киевлян важны», – говорит первый заместитель директора Департамента социальной политики Светлана Устименко.

Зафиксировать поездку несложно. Льготник должен подойти к валидатору, взять карточку и поднести к устройству. Валидаторы установлены салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, а также на турникетах прохода на станциях городской электрички и скоростных трамваев.

«Таким образом, считывается информация про проезд льготника. Это необходимо, чтобы зафиксировать факт поездки», – объяснил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Особенности проезда по карточке киевлянина

По данным Юрия Назарова, сейчас в столице выпущено 781 тысяч карточек киевлянина, из них 680 тысяч – у льготников. Само наличие карточки право на бесплатный проезд не дает, но содержится в коде карточки, которую выдают льготникам. Если ее поднести к валидатору в наземном транспорте – на экране высветится надпись «Карта действительна», а в метро на турникете появляется сообщение «Проход разрешен».

Также предусмотрена система контроля за использованием карточки киевлянина для бесплатного проезда, а также электронных билетов.

«У контролеров есть считывающие устройства, когда они заходят в транспорт – блокируются все валидаторы. И после того как берется карточка или qr-код, подносится к устройству, и система понимает, был ли оплачен проезд или нет», – рассказал Назаров.

Он также отметил, что за границей аналогичные проекты также используются, и если льготник не зафиксировал свою поездку – контролеры имеют право требовать оплатить проезд.

В целом пенсионеры по-прежнему могут пользоваться бесплатным проездом, предъявляя удостоверения, однако чиновники призывают их использовать карточку киевлянина, поскольку так перевозчик сможет получить компенсацию за их проезд и улучшить качество перевозок.

Чиновники отмечают, что если 4 января валидаторы зафиксировали около 200 поездок по карточке киевлянина, то 20 января их было уже порядка 20 тысяч. В КГГА призывают пенсионеров и других льготников не бояться подносить карты к валидаторам, поскольку деньги не снимаются, и обращаться к кондукторам, которые все объяснят.

Сейчас горожане активно привлекаются к получению карточки киевлянина. Льготники могут получить ее в любом отделении «Ощадбанка». Для этого нужно иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий право на льготу. В течение 4-7 дней карточку оформляют и выдают льготнику бесплатно.

Также Назаров сообщил, что валидаторы в наземном транспорте, которые в ноябре-декабре работали в тестовом режиме, а с 1 января запущены для льготников, в скором времени заработают для всех. Кроме того, оплатить проезд можно будет системой PayPass.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость » Новые правила для льготников в Киеве: особенности бесплатного проезда в 2019 году». Другие Транспорт смотрите в блоке «Последние новости»

Новые правила компенсации проезда в отпуск и провоза багажа северянам

Новые правила компенсации проезда в отпуск и провоза багажа северянам

В Трудовой кодекс внесены изменения. Теперь четко указано, каким работникам северных районов нужно компенсировать стоимость проезда в отпуск и провоза багажа.

В статье 325 Трудового кодекса установлены особые гарантии работникам, которые трудятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Сотрудникам положена компенсация стоимости:

проезда к месту проведения отпуска и обратно;

Примечание. Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

Территории, относящиеся к районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к ним, перечислены в постановлении Совета Министров СССР от 03.01.83 N 12 (разд. 6 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного суда РФ 26.02.2014).

Что изменилось

Изменения в статью 325 Трудового кодекса внесены Федеральным законом от 01.01.2001 N 50-ФЗ. Теперь в ней сказано, что все работники организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно.

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы у данного работодателя (ч. 1 ст. 325 ТК РФ). Изменения вступили в силу с 13 апреля 2014 года.

До внесения изменений структура статьи 325 Трудового кодекса была такова, что у администрации коммерческих организаций возникали сомнения в обязательности компенсации «отпускных» расходов работникам северных регионов.

В результате некоторые коммерческие компании не платили компенсацию. Однако судьи их не поддерживали (п. 4 и 6 постановления Конституционного суда РФ от 01.01.2001 N 2-П). Теперь неясность устранена.

Компенсация расходов на проезд и провоз багажа в коммерческих компаниях

Размер, условия и порядок компенсации расходов на проезд в отпуск сотрудникам коммерческих компаний и членам их семей устанавливаются с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций (ч. 8 ст. 325 ТК РФ):

Периодичность выплаты компенсации

Право на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа возникает у работников один раз в два года (ч. 1 ст. 325 ТК РФ). Напомним, что в Трудовом кодексе установлен минимальный уровень гарантий работникам. Коммерческие компании вправе выплачивать компенсацию чаще. Для этого им нужно внести соответствующее положение в трудовой (коллективный) договор или локальный нормативный акт.

Варианты определения размера компенсации

Несмотря на внесение поправок, остались неясности по поводу определения размера компенсации для работников коммерческой организации. Этот вопрос изменения не затронули. В локальном нормативном акте коммерческой компании может быть прописано, что проезд оплачивается по наименьшей стоимости достижения места отдыха независимо от способа перемещения: по прямому маршруту или с пересадкой.

Другой вариант — оплата производится в размере фактически израсходованных сумм при предъявлении работником проездных документов.

Форма оплаты проезда и провоза багажа должна быть установлена в локальном нормативном акте (коллективном договоре). Поскольку для коммерческих компаний нет четких правил выплаты компенсации, на практике возникает немало вопросов.

Как пытаются сэкономить работодатели

Некоторые коммерческие компании устанавливают компенсацию в неполной сумме стоимости проезда, например в размере 60%. Установление пониженного размера компенсации работодатели объясняют своим финансовым положением.

В последнее время суды признают это незаконным — установленный коммерческими компаниями уровень гарантий и компенсаций в любом случае не может быть ниже уровня гарантий и компенсаций, установленных законом (см., например, Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 01.01.2001 N 33-343/2013).

Еще один пример. Судьи Иркутского областного суда указали, что работодатели вправе лишь повысить размер компенсации проезда и провоза багажа, а не снижать его (Апелляционное определение от 01.01.2001 N 33-4459/13).

Размер компенсации должен быть таким, чтобы обеспечивать работникам возможность выехать на период отпуска за пределы Севера для отдыха и оздоровления (разд. 6 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного суда РФ 26.02.2014, далее — Обзор).

Читать также:  Как оформить льготу на квартплату

Если в коммерческой компании не установлен порядок компенсации расходов на проезд

Даже если компенсация не предусмотрена в локальных нормативных актах, это не лишает работника права на ее получение. Законодатель связал ее предоставление исключительно с работой и проживанием в неблагоприятных природно-климатических условиях (п. 4 и 6 постановления КС РФ от 01.01.2001 N 2-П).

В этом случае для определения размера и порядка выплаты компенсации необходимо руководствоваться нормами статьи 325 Трудового кодекса и статьи 33 Закона РФ от 19.02.93 N 4520-1 (Определения Верховного суда РФ от 01.01.2001 N 53-КГ12-4, от 01.01.2001 N 34-КГ12-7).

Таким образом, уровень гарантий работникам коммерческих компаний не может быть ниже, чем у работников бюджетных организаций.

Примечание. К бюджетным организациям относятся федеральные государственные органы, государственные внебюджетные фонды РФ и федеральные государственные учреждения (ст. 2 Федерального закона от 01.01.2001 N 50-ФЗ).

Компенсация расходов на проезд и провоз багажа в бюджетной организации

В Трудовом кодексе установлен порядок компенсации расходов на проезд и провоз багажа в бюджетных организациях в зависимости от уровня финансирования: федерального, регионального или местного (ч. 1 и 8 ст. 325 ТК РФ).

Если организация финансируется:

из регионального бюджета — условия компенсации устанавливаются органами государственной власти субъектов РФ;

В статье 325 Трудового кодекса указаны нормы компенсации:

для федеральных государственных органов;

государственных внебюджетных фондов;

федеральных государственных учреждений.

Однако следует иметь в виду, что нормативные акты субъектов РФ не должны противоречить Трудовому кодексу и федеральным законам (ч. 9 ст. 5 ТК РФ). Уровень компенсаций в бюджетных организациях регионального или местного финансирования не может быть ниже, чем в учреждениях федерального финансирования.

Перечень компенсируемых расходов

Бюджетные организации по основному месту работы должны оплачивать работнику-северянину (ч. 1 и 2 ст. 325, ч. 1 ст. 287 ТК РФ, ст. 33 Закона РФ от 19.02.93 N 4520-1):

проезд к месту использования отпуска на территории РФ и обратно.

стоимость провоза багажа (до 30 кг);

стоимость проезда и провоза багажа неработающим членам семьи работника (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) независимо от времени использования им отпуска.

Примечание. Кому не положена компенсация стоимости проезда

Если районный коэффициент и процентная надбавка начисляются, но территория не отнесена к районам Крайнего Севера или приравненным к ним местностям, компенсация стоимости проезда не предоставляется (разд. 6 Обзора).

Размер компенсации стоимости проезда

Правила компенсации расходов сотрудникам федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей утверждены постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 N 455 (далее — Правила) (ч. 5 ст. 325 ТК РФ).

В бюджетных организациях, находящихся в северных регионах страны, расходы на проезд к месту проведения отпуска и обратно (в пределах территории РФ) возмещаются в размере 100% (п. 5 Правил).

Какие расходы на проезд можно компенсировать

Расходы на проезд, подлежащие компенсации, в частности, включают (п. 5 Правил) оплату стоимости проезда:

железнодорожным транспортом — в купейном вагоне скорого фирменного поезда;

воздушным транспортом — в салоне экономического класса;

автомобильным транспортом — в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси).

Если место отдыха — за рубежом

В случае использования отпуска за пределами Российской Федерации работнику должны быть компенсированы расходы по проезду железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения границы железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции.

В случае беспосадочного перелета к месту отдыха за границей работник должен представить справку о стоимости перевозки по территории РФ, включенной в стоимость перевозочного документа (билета).

Справка должна быть выдана транспортной организацией, осуществившей перевозку. При расчете стоимости перелета по территории РФ в таком случае могут применяться значения ортодромических расстояний. На это указали арбитры ВАС РФ в разделе 6 Обзора.

Примечание. Ортодромическим называется кратчайшее расстояние между двумя точками.

При отсутствии справки фактического авиаперевозчика расходы на проезд оплачиваются на основании справки другой транспортной организации по минимальному тарифу в салоне экономического класса.

Кроме перевозочных документов, работник должен представить копию заграничного паспорта с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской Федерации (п. 10 Правил, письмо ФНС России от 01.01.2001 N ВЕ-6-5/773, письмо Минфина России от 01.01.2001 N /2/72).

Как соблюсти условие об оплате стоимости проезда один раз в два года

Право на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно у работника-северянина возникает по истечении 12 месяцев работы.

То есть право возникает начиная со второго года работы и действует до начала четвертого года работы, затем с четвертого по шестой год работы и так далее независимо от времени использования.

Примечание. Совместителю-северянину компенсация не положена

Работодатель не обязан выплачивать компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно работникам-совместителям (ч. 1 ст. 287, ч. 7 ст. 325 ТК РФ). Но в коллективном договоре коммерческая компания может установить любые условия.

Следовательно, работник может получить компенсацию стоимости проезда к месту отпуска и обратно на третий, пятый, седьмой и так далее годы работы. К такому выводу пришли арбитры ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 01.01.2001 N А42-1934/2006.

Пример 1. Сотрудник работает в организации, расположенной на Крайнем Севере, с 1 февраля 2011 года. Первую компенсацию работник получил на второй год работы — в сентябре 2012 года. Затем в мае 2014 года он берет отпуск и планирует использовать компенсацию, выплачиваемую на четвертый год работы. Может ли работодатель пойти ему навстречу?

Решение. Согласно письму Минфина России от 01.01.2001 N /200 отсчитывать 24 месяца с даты предоставления компенсации не нужно. Поэтому предоставить работнику компенсацию стоимости проезда в мае 2014 года можно (см. схему ниже).

Если работник не использовал льготу по оплате проезда в том двухлетнем периоде работы, в котором он получил на нее право, льгота не пропадает. Но и не суммируется. Сотрудник не может накопить и использовать две льготы в одном году (ч. 6 ст. 325 ТК РФ, п. 4 Правил).

Не использованная в срок льгота отодвигает срок использования следующей льготы.

Пример 2. Сотрудник имел право на компенсацию за период с 01.03.2010 по 29.02.2012. Но ею не воспользовался. Очередной отпуск у работника — в июле 2013 года. И так как неиспользованная льгота не пропадает, работодатель в июле 2013 года оплатил работнику проезд в отпуск и провоз багажа.

Когда работник сможет получить следующую компенсацию расходов на проезд?

Решение. Право на оплачиваемый проезд возникло у работника в 2012 году.

Если бы он воспользовался льготой в этот же год, работодатель оплатил бы ему проезд и в 2014 году. Но первый раз работник воспользовался льготой в 2013 году, тем самым отодвинув срок предоставления очередной льготы на 2015 год.

Налоги и взносы с компенсации стоимости проезда и провоза багажа в отпуск и обратно

В отношении обложения страховыми взносами и налогами компенсации расходов на проезд и провоз багажа в отпуск и обратно работника и членов его семьи действуют особые правила. Их краткий свод показан в таблице на с. 67.

Зависимость обложения компенсации расходов на проезд от маршрута и состава семьи отдыхающего работника

Список лиц, расходы которых на проезд компенсированы работнику, занятому на Крайнем Севере

Территория, по которой проложен маршрут проезда к месту отдыха

Монетизация льгот в транспорте: Кабмин предлагает оплачивать по 30 поездок наличными

Окончательные решения каждый регион будет принимать самостоятельно.

Правительство подготовило порядок монетизации льгот на проезд в общественном транспорте. Рассчитываться и изменять лимит в 30 поездок в месяц будут иметь право местные органы власти, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Льготник Юлия говорит, что свой свой бесплатный проезд приходится выпрашивать, потому что если в транспорте уже есть такие, как она, то двери просто закрываются. «Мне очень нужно ехать, я должна просить, можно ли? Даже в троллейбусе видят, что старая, что не заплатит – раз и закрыли», — признается пенсионерка. Монетизация льгот должна эти конфликты устранить, потому что за каждого пассажира перевозчик будет получать деньги.

Правительство утвердило новый порядок проезда льготников в общественном транспорте

Льготы на проезд заменят на денежные компенсации, однако рассчитываться с людьми должна местная власть. Льготники имеют право минимум на 30 поездок в месяц в общественном транспорте, но местные власти это количество могут изменять.

Местные власти заранее должны перечислить деньги на карточку горожанина, его личный счет или даже выдавать людям наличные на оплату проезда. «Если речь идет о монетизации, то люди должны получить средствами те ресурсы, которые им определены», — пояснил премьер-министр Владимир Гройсман. Сейчас право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют 37 категорий граждан. Однако каждый город к этому перечню может добавлять свои категории – в столице, например, такое право имеют школьники. Теперь в регионах должны сами устанавливать количество льготных поездок в месяц, а значит и размер выплат – в Киеве явно 30 поездок в месяц будет мало, потому как следует учитывать пересадки.

Читать также:  Где как получить льготный проездной инвалиду г Рязани

Система не заработает, пока в Киеве не появится система электронного расчета, когда каждый будет знать, что нужно делать с картой, которая дает право свободного проезда в транспорте. Один проездной будет действовать для всех видов транспорта, а электронные компостеры будут фиксировать, сколько раз проехал льготник и столько денег получит перевозчик. На электронный билет в Киеве уже перешли метрополитен, городская электричка, скоростной трамвай, а треть троллейбусов и трамваев уже оборудованы программным обеспечением. Осталось поставить валидаторы, работу которых сейчас тестируют, а с сентября планируют ввести наконец электронный билет, который избавит от необходимости рассчитываться за проезд наличными. Новация будет стоить около 100 тысяч гривен на одну подвижную единицу транспорта.

Електронний квиток. У Києві в транспорті почали встановлювати спецобладнання

Частные перевозчики сами должны переоборудовать свои машины, но учитывая состояние большинства маршруток, есть большой вопрос, будут ли они тратить такие деньги на систему электронного билета. В регионах уже заявили, что новация слишком дорогая и не ко времени. Перевозчики же только и ждут, что пассажиры свои льготы получат наличными, и тогда каждый человек, который заходит в транспорт, будет платить за проезд. Несмотря на постановление правительства, это решение не является обязательным – каждая территориальная громада сама будет определяться, переходить на новые правила или оставлять все, как есть.

Монетизация льгот на проезд: Что ждет украинцев

Владимир Пилипенко

Владимир Пилипенко

Нужны ли вообще льготы? Дискуссионный вопрос. Если с экономической точки зрения, то любые льготы – это деньги из кармана налогоплательщиков и дополнительная нагрузка на бюджет. Однако, принимая во внимание мизерные пенсии и не впечатляющие зарплаты украинцев, как-то не до рыночных законов.

Поэтому здесь, прежде всего, нужно учитывать украинские реалии и искать наиболее оптимальный вариант. Метафорически выражаясь – «золотую середину». Какая она? Попробуем разобраться.

Наша реальность

На сегодня в Украине 40 категорий граждан, которые получают льготы.

По мнению экспертов, для финансирования всех льгот, предусмотренных действующим законодательством, ежегодно необходимо от 180 до 500 млрд грн.

Несмотря на такое количество льготников и ограниченность бюджетного финансирования, крайне важным является вопрос учета предоставленных льгот. Ведь именно его отсутствие часто приводит к серьезным финансовым противоречиям между организациями, которые оказывают услуги по перевозке, и государством. Отсюда – череда спекуляций на «льготной» теме.

Так, по оценкам перевозчиков, в 2017 году местные органы власти недофинансировали расходы, связанные с бесплатной перевозкой пассажиров, общей суммой около 1,0 млрд грн. Такое положение вещей оптимизма не добавляет и только усиливает социальное напряжение. Бытовые стычки, которые мы наблюдаем чуть ли не каждый день в маршрутках, — небольшой пазл масштабной проблемы.

Что предлагает правительство

Постановлением от 14 марта 2018 года № 197 «Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах» правительство утвердило Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

В частности, Порядок 197 предусматривает предоставление взамен льгот денежной компенсации, размер которой ежегодно будет определяться областными и Киевской городской государственными администрациями.

Новости по теме

Новости по теме

Простыми словам – вот вам деньги в руки и оплачивайте себе проезд. При этом для обеспечения поддержки лиц с инвалидностью предполагается выплачивать компенсацию лицам с инвалидностью I группы или детям с инвалидностью в двойном размере.

Для лиц с инвалидностью I, II группы и детей с инвалидностью, которые учатся в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях или проходят реабилитацию, размер ежемесячной наличной выплаты дополнительно увеличивается вдвое.

Также Порядок 197 предусматривает, что в случае непринятия органом местного самоуправления решения о предоставлении льгот в наличной форме (монетизации) льготы продолжают предоставляться в безналичной форме. То есть решение принимается на усмотрение органа местного самоуправления.

Последствия монетизации льгот

Стоит отметить, что в соответствии с Порядком 197 размер ежемесячной наличной выплаты утверждается областными, Киевской городской госадминистрациями и определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте в области (г. Киеве) на 30 поездок.

По оценкам экспертов, в результате монетизации льгот по оплате проезда каждый гражданин (соответствующей льготной категории) будет получать ежемесячные денежные выплаты в размере около 120-150 грн, а лица с инвалидностью — от 240 до 300 грн.

Однако такой подход может вызвать огромное общественное неприятие и недовольство. В частности, среди пенсионеров.

Денежная компенсация будет распределяться в незначительных размерах независимо от фактической потребности в пользовании общественным транспортом.

Такая «уравниловка» может поддерживаться только теми льготниками, у которых практически не будет потребности в пользовании общественным транспортом.

Остальные же лица, которые активно передвигаются по городу, станут заложниками ситуации. Мол, не хватает денег, так плати из собственного кармана или же просто не пользуйся транспортом. Ведь денежная компенсация будет обеспечивать покрытие лишь от 30 до 50% от общей стоимости проезда.

Для примера, возьмем ситуацию с чернобыльцами. Они как никто знают, что такое монетизация льгот. В частности, о выплате средств на питание. Государство установило один раз сумму (около 300 грн) компенсации и уже более десяти лет существенно не поднимало, несмотря на то, что у нас гривна обесценилась в несколько раз.

Сейчас компенсация на питание — 401 грн. При этом, согласно постановлению правительства № 258 от 21 мая 1992 года («О нормах питания и частичной компенсации стоимости продуктов для лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы»), компенсация должна соответствовать рыночным ценам. По подсчетам специалистов на сегодня она должна составлять минимум 1500 грн. То есть соответствующее постановление украинская власть приняла, но не выполняет свое же решение. Поэтому нет уверенности, что подобная ситуация не повторится с монетизацией льгот на проезд.

Новости по теме

Новости по теме

Особенно «интересно» будет жителям сельской местности. Вот представьте, что человеку надо добраться до областного центра, который находится в 80-100 км от села, где и проживает. Учитывая нынешние цены, компенсации от правительства хватит с горем пополам на одну поездку.

Например, пенсионер должен заплатить за автобусный билет от Лубен до Полтавы 130-150 грн. В обе стороны – примерно 260-300 грн. Плюс расходы по передвижению по городу на маршрутке (5 грн) или троллейбусе (3 грн). То есть чаще, чем один раз, человек не сможет на льготных условиях доехать в пункт назначения. А что делать тем, кто в больницу, суд должен чуть ли не каждую неделю наведываться? От тех же Лубен до столицы – 180 грн. Это уже 360 грн. А в городе еще надо деньги на метро (5 грн), троллейбус (4 грн), маршрутку (6 грн).

Как не крути, предложенной компенсации не хватит для тех, кому действительно необходимо чаще, чем раз в месяц, куда-то выезжать.

Еще один пример гениальных идей монетизации льгот – опыт той же Полтавской области. Там уже два года действует пилотный проект, согласно которому участники боевых действий и инвалиды войны покупают за свои средства в кассах по льготным удостоверениям необходимый им билет на автобус. Потом этот именной билет сдают в отделение соцзащиты, и лишь через две недели им возвращают средства. Где логика, объясните? Получается, человек должен заплатить дважды: сначала – за сам билет, а потом еще и доехать до райцентра (за свои же деньги), чтобы государство выплатило компенсацию.

Вот еще интересный пример из серии «монетизация льгот по-украински». Чернобыльцам разрешено аж один раз в год за счет государства получить льготный билет от «Укрзализныци» – доехать поездом на лечение, оздоровление. Хотите лечиться чаще – платите из своего кармана.

Социальная защита, скажете? Скорее, социальное издевательство.

Альтернатива

Подход относительно механизма монетизации льгот по оплате проезда, который предлагает правительство, не решает проблемы с льготным проездом. Это, по сути, выбрасывание бюджетных денег на ветер.

Логичнее всего в такой ситуации не спешить с всевозможными постановлениями и нововведениями. Убежден, что первым этапом монетизации льгот по оплате проезда должно быть обеспечение учета предоставленных льгот (фиксация самого факта пользования льготой). Это сложный процесс. Но его необходимо пройти. Это может быть как оборудование общественного транспорта специальными устройствами, которые будут фиксировать количество поездок льготных категорий граждан, так и продажа специальных (льготных) разовых проездных билетов (как это реализовала «Укрзализныця»).

Уже следующим этапом может вводиться, собственно, сама монетизация льгот по оплате проезда, по которой будет компенсироваться стоимость поездок, которыми фактически воспользовались граждане льготных категорий (или непосредственно гражданам или перевозчикам).

Сам такой подход может быть справедливым и не искажать сути социальной льготы по оплате стоимости проезда.

Владимир Пилипенко

Источники:

http://vobu.ua/rus/documents/item/postanova-kmu-vid-140318-r-197

http://www.segodnya.ua/kiev/ktransport/novye-pravila-dlya-lgotnikov-v-kieve-osobennosti-besplatnogo-proezda-v-2019-godu-1208998.html

http://pandia.ru/text/79/542/9834.php

http://ru.tsn.ua/groshi/monetizaciya-lgot-v-transporte-kabmin-predlagaet-oplachivat-po-30-poezdok-nalichnymi-1125453.html

http://112.ua/mnenie/monetizaciya-lgot-na-proezd-chto-zhdet-ukraincev-446597.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector